เข้าสู่ระบบ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ THIP ปีงบประมาณ 2564
เรียน สมาชิกโครงการ THIP ทุกท่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการต่ออายุสมาชิก THIP และสำหรับสมาชิกใหม่ ขอให้รพ.ดำเนินการดังนี้ 1. ทบทวนการใช้ตัวชีวัดในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับเพิ่ม หรือลดจากปีที่ผ่านมา 2. เตรียมทีมที่จะทำหน้าที่ในปีงบประมาณ 2564 (ถ้ามีเปลี่ยนแปลง) 3. เตรียมตัวต่ออายุสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2563 ทาง www.thip2.com **หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-8329440, 02-8329424**