เข้าสู่ระบบ
การสัมมนา ชี้แจงและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานของสถานพยาบาล สมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
 การสัมมนา ชี้แจงและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานของสถานพยาบาล สมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ประจำปีงบประมาณ 2565  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
13.00-14.00 น. : เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ ZOOM
| 14.00-15.00 น. : ชี้แจงและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานของสถานพยาบาลสมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP)   ประจำปีงบประมาณ 2565
| 15.00-16.00 น. : ถาม - ตอบ
ท่านสามารถเข้าร่วมประชุม
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84354845460?pwd=M2VWaTRkWkdVaCtaLzVROENTNjdQZz09

Meeting ID: 843 5484 5460
Passcode: 812226

กำหนดการ.pdf 84.1 KB

จดหมายเชิญ.pdf 150 KB