เข้าสู่ระบบ
เอกสารประกอบการประชุมการสัมมนาชี้แจงและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานของสมาชิก ปีงบประมาณ 2565
เอกสารประกอบการประชุมการสัมมนาชี้แจงและสื่อสารแนวทางการดำเนินงานของสถานพยาบาล สมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

THIP18112564.mp4 389 MB


20211118 เอกสารการสื่อสารกิจกรรมสัมมนาชี้แจง.pdf 11.4 MB