เข้าสู่ระบบ
ลงทะเบียนเลือกรุ่นการเข้าอบรม Basic THIP Users Training Program
การหลักสูตรอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลระดับพื้นฐาน (Basic THIP Users Training Program) ผ่านโปรแกรมZOOM โครงการTHAILAND HOSPITAL INDICATOR PROGRAM (THIP) จำนวน4 รุ่น (รุ่นละครึ่งวัน) 

รุ่นที่1 วันอังคารที่30 พฤศจิกายน2564  เวลา08.30-12.00 น. (100 Accounts)
รุ่นที่2 วันอังคารที่30 พฤศจิกายน2564  เวลา13.00-16.30 น. (100 Accounts)
รุ่นที่3 วันพุธที่1 ธันวาคม2564  เวลา08.30-12.00 น. (100 Accounts)
รุ่นที่4 วันพุธที่1 ธันวาคม2564  เวลา13.00-16.30 น. (100 Accounts)

ลงทะเบียนเลือกรุ่นการเข้าอบรมที่นี่
 
https://forms.office.com/r/QkYbEGvARk
 
Link รวม สำหรับเข้าเรียน  ตามวันและเวลาของรุ่น
Join Zoom Meeting