เข้าสู่ระบบ
การสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Benchmark for Improvement)
ขอเชิญร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล (Benchmark for Improvement) 
ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณห้องประชุมหัวไร่ชั้น 5 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กระทรวงสาธารณสุข
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ท่านสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

จดหมายเชิญรพ.pdf 343 KB

กำหนดการสัมมนา.pdf 99.5 KB


ลงทะเบียนที่นี่
https://forms.office.com/r/47AEdFwLgX
ลิงค์สำหรับเข้าร่มประชุม
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99305148768?pwd=MmhPbjJQQWRNaXRvcjVBTDB2Q2t2dz09
Meeting ID: 993 0514 8768
Passcode: 560294